Dentro do equipo de profesionais que forman EDUVIA

Hai un amplo sector provinte do eido educativo. Por iso nos gusta traballar estreitamente cos centros educativos coa finalidade de que as nosas actividades complementen a formación impartida dende as aulas

Desenvolvemos proxectos nos diferentes ámbitos educativos

Que se poden dar na súa localidade, tanto para infancia, mocidade como para adultos e terceira idade.

Ir al contenido