Rutas e visitas guiadas

- Excursionismo cultural e turístico
- Deseño de Rutas de Sendeirismo culturais e turísticas
- Elaboración de visitas guiadas a espazos de interese turístico
- Montaxe de paquetes: etnoturismo, turismo gastronómico,…

DinamizaciónTurística

- Realización de itinerarios turísticos
- Elaboración de paneis interpretativos temáticos
- Xestión de Oficinas de Información Turística
- Produción de exposicións divulgativas
- Deseño de cadernos e guías turísticas
- Formación en dinamización turística aos actores implicados

Estudios Turísticos

- Inventarios de recursos turísticos
- Programas de seguimento e vixilancia ambiental
- Informes turísticos zonais
- Inventarios de recursos e estudos de diagnóstico

Ir al contenido